Ihtiyac Listesi | Sözlük | Günlük hayat | Izlenimlerim
Bu bilgiler 3 Agustos 1995 tarihinde Houston Konsoloslugundan Aydin Yesildirek tarafindan alinmistir.

    
 3031 SAYILI DOVIZLI ASKERLIK KANUNUNDAN YARARLANIBILMEK ICIN
 BASKONSOLOSLUGA GONDERMENIZ GEREKEN BELGELER ILE FORMLAR ASSAGIDAKI
 MADDELERDE GOSTERILMISTIR.
     
1) Askerliginizi dovizli olarak yapmak istediginizi belirten
dilekceniz. (Dilekcede  yurtdlsl ev ve is adresi  yurtici ev
adresi, mesleginiz, tahsil durumunuz ve bagll bulundu unuz
askerlik subesi belirtilecektir )

2) Calismakta oldugunuz isyerinden alinacak, en az uc yil sure
ile calistiginizi gosterir noter tasdikli isveren  yazlsi
(isveren sahipleri ticaret odaslndan belge almalldlrlar. Yukarl-
daki sure bu  belgede  aranacaktlr ( Calistigiyillara ait
W2-formu).

3) ABD'de oturma ve calisma iznini gosteren, asagldaki
belgelerden hangisine sahipseniz, islem sonucunda iade edilmek
uzere, o belgenin ve sosyal guvenlik belgenizin (social security
card) asli. 

a) ABD pasaportunuz,
b) Green kartlnlz,
c) Employment authorized damgasl 
d) H-1, H-'2, H-3, J-1, J-2(ozel izin var ise), D-l,
E-1, L-1  -1, vizelerinden birisi.

4) Nufus huviyet cuzdanlnlzln asll vc bir adet fotokopisi.

5) T.C. pasaportunuzun asll ve islem goren sayfalarlnln fotokop
pisi .

6) Altl adet vesikallk resminiz 

7) Gondereceginiz belgelerde yer alacak olan bilgilere gore daha
sonra Baskonsoloslugumuz taraflndan adlnlza duzenlenecek ve size
postalanacak olan dort adet EK: formlarlnln tamamlnda klrmlzl
ile (X) isaretlenmis yerleri imzalamanlzl muteakip Baskonsolos-
lugumuza iade adiniz 

8) Daha sonra gonderilecek iki adet son yoklama formunu muayene
olacaglnlz iki doktora imzalatarak iade ediniz (her belgede iki
doktorun da adl soyadl ve imzaslnln bulunmas1 gerekmektedir.)

9) Uzerinde adresiniz yazlll bir adet iade zarfl  register,
certified  pullu (2.00 dolar) ile  evraklnlzln  Turkiye'ye
gonderilmesinde ve sizinle yapllacak yazl malarda kullanmak
uzere, 3 dolarllk posta pulu.

10) Dovizli askerlik ucreti 6,445.00- dolar olup, yas grubunuza
gore odemeniz gereken  taksit tutarl  1610- dolardlr.  Bu
miktar tutarlnda bir CASHIER'S CHECK'i Baskonsoloslugumuz adlna
yapt1rmanlz erekmektedir. Kisisel cek kabul edilmemektedir.
Yukarldaki sozkonusu toplam miktarl defaten de yat1rabilirsiniz 

Birinci taksit pesin olmak sartlYla kalan uc taksitinizi 38 nci
yaslnlzl dolduracaglnlz yila kadar en fazla uc taksitte odeyebi-
lirsiniz. Yalnlz hangi  ylllarda odeyeceginize dair, odeme
planlnlzl gosterir ayr1 bir dilekcenizi de Baskonsoloslugumuza
gonderiniz.

11) Askere alma donemleri 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylul ve l5
Arallk olup, sececeginiz donem muracaat tarihinizden itibaren en
az altl ay sonraki bir donem olmalldlr Hangi donemi seSiyorsa-
nlz dilekcenize yazlnlz. 

12) Durumlari assagida belirtilenler dovizli askerlik hizmetinden
yararlanamazlar

 a) 3. maddede yazlll olan vize veya belgelerden birisine
 sahip olmayanlar.
 b) ucret veya maaslarl karsligi dovizleri Turkiye'den transfer edilenler.
 c) Yurda kesin donus yapanlar yurda donus yapmadan bir ayllk temel
 egitimini tamamlayan ve taksitlerin tamamlnl odemis olanlar haric )
 d) Resmi burslu olarak A.B.D nde bulunanlar 
 e) Herhangi bir sekilde resmi pasaportu olanlar (Hizmet, Diplomatik vs.)

13) Taksitle odemede bulunacaklar taksitlerini her yil 01
Nisan/31 Ekim tarihleri araslnda odemek zorundadlrlar. odemeden
once Temsilciligimizce temasa gecmeleri gerekmektedir.

14) Dovizli askerlik suresi bir ay olup, dovizli askerlikten
yararlanma yasi 38'e cikartllmistir. Muracaatlnlzl simdi yaplp
bulundugunuz yas ile 38 yasl araslndaki bir donemi do secebilir-
siniz.

Ikametlerine yalnlzca ogrencilikleri nedeniyle izin verilmis
bulunan ve mali durumlarlnl duzeltmeleri icin, haftada 20 saat
sureyle slnlrll olarak callsmalarlna musaade edilen ogrenci
yukumluleri dovizli askerlik hakklndan yararlanamazlar.  Bu
durumdaki ogrenci yukumluleri sozkonusu callsmalarlnln, dovizle
askerlik basvurularlna esas allnmaslnln ve daha sonra statuleri-
nin kanunda ongorulen bicimde isci veya isveren ya da meslek
sanat, mensubu olarak degismesi halinde, ogrencilikleri slrasln-
daki gecirdikleri calisma sureleri dovizle askerlik icin ongoru-
len sureye dahil edilecektir.

Bununla beraber F1 vizesi hamili ogrenci vatandaslarlmlz ogrenim
gordukleri  okullarda ogretim gorevlisi olarak  callstlglnl
belgeleyebilirler   ve  yukarlda   istenilen   belgeleri
Baskonsoloslugumuza  ibra  ettikleri takdirde bu  statudeki
ogrenci vatandaslarlmlz da bir ay sureli dovizli askerlik
hakklndan faydalanabilirler.

Yukarldaki bilgiler ile ilgili herhangi  bir sorunuz oldugu
takdirde veya daha fazla bilgi almak icin bagli bulundugunuz
 baskonsolosluga basvurunuz. Houston, Texas'sa bagli olanlar gorevli
memur Necmettin ERBiL  ile assagidaki adres ile temasa geciniz.
	
	Turkish Consulate General
	1990 Post Oak Blvd. Suite 1300
	Houston, TX 77056
    Tel: (713)622-5849- Ext. 12


	Hazirliyan: Aydin Yesildirek, Mayis 1995.


Tekrar askerlik
anasayfasina

Created by Tanju Çataltepe